Női Szerzetesi Ág

„Teremtőd lesz a jegyesed” (vö. Iz. 62,5)

Noverek1Az evangéliumi tanácsok

A Közösség nővérei fogadalmat tesznek a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség evangéliumi tanácsaira. Elkötelezik magukat „a Krisztussal megélt különleges bensőséges kapcsolatra az imában, az Isten szeretetével ellenkező minden kötődéstől való tartózkodásra, az érzékek és a tekintet éberségére, hogy semmi se zavarhassa a Jegyessel megélt szeretetközösséget, a szív készségére a felebarát iránt, hogy mindenkit Jézus szeretetével szerethessenek.” (vö. 599. kán., Szabályzat 12.)

„A fogadalmaikból eredő lemondások által a megszentelt életű nővérek Krisztust követve felveszik keresztjüket, hogy így még inkább Isten és a felebarát szeretetének teljességére törekedjenek.” (vö. Élet Könyve 15.)

Képzés, integrálódás

A próbaidő és a jelöltidő után az egy éves noviciátus következik. A képzés tartalma: a megszentelt élet és az evangéliumi tanácsok. Az év célja, hogy a fogadalomra készülő tapasztalatot szerezzen a Közösségen belüli szerzetesi életről, és átitatódjon annak lelkületével.

Az ideiglenes fogadalom egy évre szól, évente kell megújítani, minimum négy, maximum hat évig. Az ideiglenes fogadalmas nővérek elmélyült filozófiai és teológiai képzést kapnak, képességeiknek és egyéni adottságaiknak megfelelő szinten. Úgyszintén képzést kapnak ahhoz a küldetéshez vagy feladatkörhöz, amelyeket a Közösség bíz rájuk.

Az örökfogadalom végleges elköteleződést jelent Krisztus követésére az evangéliumi tanácsok révén a Nyolc Boldogság Közösség életszabályának szellemében.

OrokfogadalomA szerzetesi ruha és a jegygyűrű 

A szerzetesi ruha viselése révén a nővérek Isten Országának jeleivé lesznek, és látható módon jelenítik meg azt, ami minden keresztény hivatása, hogy Izajás szava szerint Isten jegyesei legyenek: „Teremtőd eljegyez magának”. (vö. Iz 62,5) Az örökfogadalmas nővérek a Krisztussal való egyesülés jeleként jegygyűrűt hordanak, amely a Jegyes iránti hűségükre emlékezteti őket.

„Istenünk, Atyánk, minden jónak forrása, ki mindenkor hűségesen megtartod ígéreteidet, Te azt mondtad, hogy a Téged keresőket szentséged és örömöd köpenyével borítod be. Kérjük kegyelmedet, hogy áldd meg ezt a habitust, a szív alázatának és a világ megvetésének jelét, melyek által szolgálódat láthatatlanul bevezeted szent terveidbe. Add meg neki, hogy Szentlelked indítására magára öltse a boldog tisztaságot és abban állhatatosan kitartson, hogy az, akit idelent így öltöztetsz, egykor magára öltse az örök boldogságot. Ámen.” (Részlet a habitus megáldásának szövegéből, az ideiglenes fogadalomtétel ünnepén)

Noverek4Szerzetesi hivatás a Nővér Ágban

Közösségünkben a megszentelt élet számos formát ölthet: egyes nővérek arra éreznek hívást, hogy szemlélődőbb életben szolgálják Istent; másokat ugyanazon Lélek arra indít, hogy apostoli életben, evangelizációban, vagy a legszegényebbek szolgálatában szenteljék magukat Istennek.

A meghívások ezen sokszínűsége, amelyben minden egyes tag örömmel vállalja azt a hivatást, amelyben a legtöbb gyümölcsöt hozhat – természetesen alapos megfontolás után – részét képezi Közösségünk gazdagságának, és karizmánk széleskörűségét fejezi ki. Ezt a sokszínűséget a másik két ággal, vagyis a testvérekkel és a laikusokkal egységben éljük meg.

Noverek5