Laikus Ág

EgyedulallokHívás

A Laikus Ághoz csatlakozhatnak egyedülállók, özvegyek vagy házasságban élők, illetve klerikusok is (állandó diakónusok). Az egyedülálló laikusoknak lehetőségük van arra, hogy Isten Országáért tisztasági magánfogadalmat tegyenek.

Az Úr hívására válaszolva, a Nyolc Boldogság lelkisége szerint kívánják követni Őt. Egyfajta közösségi, de sajátos hivatásukkal összeegyeztethető életformát vállalnak, amelyben az imára törekszenek, bizalommal a Gondviselésre hagyatkoznak és osztoznak a Közösség küldetésében és apostoli tevékenységeiben. Ennek formája és módja egyéni chartában kerül meghatározásra.

A Közösségben vállalt elköteleződésük egyben válasz is arra a sürgető hívásra, mellyel az Egyház a II. Vatikáni Zsinat óta szüntelenül buzdítja a világi hívőket, hogy felismerjék és kövessék a keresztségi kegyelemből fakadó meghívást az életszentségre, és teljességgel vegyenek részt az Egyház missziójában, különös tekintettel az Evangélium hirdetésére.

Laikusok2Képzés, integrálódás

Azok számára, akik a Laikus Ághoz csatlakoznak, a közös képzési évet a saját águkban eltöltött probáció követi, melynek során a jelentkező további képzést kap, valamint bekapcsolódik a Laikus Ág tevékenységébe. A probációt az ideiglenes elköteleződés követi. Az elköteleződés egy évre szól, évente megújítható, három éven keresztül. Ez után kerülhet sor a végleges elköteleződésre. Házaspárok csak együtt köteleződhetnek el.

Az egyedülállók elköteleződése („állandó elköteleződés”) olyan forma, amely megengedi, hogy házasságkötés esetén − amennyiben a házastárs nem kíván a Közösség tagja lenni – az egyedülálló tag szabaddá válhat közösségi elköteleződésétől.

A képzés célja − a Közösségbe való integrálódás során − hogy minden tag alapos ismeretet kapjon a Közösség karizmájáról, és fokozatosan haladjon annak gyakorlatra váltásában. Fontos, hogy a tagok megfelelő lelki, bibliai és tanbeli képzésben részesüljenek, képességeiknek és annak a feladatkörnek megfelelően, amelyre a Közösségben, az Egyházban, vagy a társadalomban megbízást kapnak. A lelkiségi, hittani, apostoli, missziós képzés egész életen át folytatódik.

KorhazA kapcsolódás különböző módjai

A laikus tagok számára személyre szabott kapcsolódási módok teszik lehetővé, hogy az életük során adódó különféle helyzetekben kitartsanak hivatásukban.

  • Maisonnée*: A Közösségi Centrum-nak nevezzük azon alapításokat, ahol a Közösség mindhárom ága − Laikus, Férfi Szerzetesi, Női Szerzetesi Ág – jelen van. Ezek az alapítások lehetővé teszik a Közösség laikus tagjai számára is, hogy akár napi szinten osztozzanak a Közösség életében, mindazonáltal saját élettérrel (lakással, időbeosztással, anyagi autonómiával) rendelkezzenek. A Közösségi Centrumhoz kapcsolódó laikusok úgynevezett maisonnée-ba szerveződnek. (*a francia maisonnée szóval jelöljük, a Közösségben élő laikusok szerveződését).
  • Testvériség: A Laikus Ág testvériségei a nem egy helyen élő és dolgozó tagokat gyűjtik össze. A testvériségekben a laikusok legalább heti rendszerességgel találkoznak. Mivel a testvériségek tagjai nem laknak egy helyen, a találkozások történhetnek valamelyikük lakásán, vagy egy közös, erre a célra szánt helyen.
  • Azok a laikus tagok, akik nem tudnak napi szinten részt venni a közösségi életben, és arra sincs lehetőségük, hogy testvériséget alkossanak, kapcsolódhatnak egy-egy Centrumhoz, vagy a szerzetesi ágak valamelyik házához. Kapcsolódásuk módját egyéni chartában határozzák meg.