sirbatetel

A Mária Rádió 2008-as felvétele a Közösség nagyszombat reggeli dicséretéről.

“Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiad leszállt a föld mélyébe, de sírjából dicsőségesen feltámadt. Híveidet, akik a keresztségben vele együtt eltemetkeztek, vezesd el az örök életre az ő feltámadása által. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.” (Könyörgés)

Dátum: 2013. március 24. vasárnap, 16:15