kereszt_adam_35

A Mária Rádió 2008-as felvétele a Közösség nagypéntek reggeli dicséretéről.

“Istenünk, tekints házad népére, amelyért a mi Urunk, Jézus Krisztus vonakodás nélkül a bűnösök ke­zére adta magát, és vállalta a keresztre feszítés kínjait. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.” (Könyörgés)

Dátum: 2013. március 21. csütörtök, 21:30