Jezu_imadkozik2

A Mária Rádió 2008-as felvétele a Közösség nagycsütörtök esti dicséretéről.

„Istenünk, dicsőségedre és az emberek üdvösségére Krisztus, a mi örök Főpapunk vére ontásával, akaratod szerint megváltotta népedet. Add, hogy kínszenvedésének emlékezetét ünnepelve részesedjünk keresztjének és feltámadásának erejéből.” (Könyörgés)

Dátum: 2013. március 24. vasárnap, 15:45