Lelkipásztori munka az Örökimádás-templomban

Eskuvo_12006 szeptembere óta él Közösségünk az Örökimádás Lelkészség épületében. Erdő Péter bíboros úr meghívására végezzük ezen a helyen az Örökimádás-templom lelki szolgálatát, aki maga is havonta jön el templomunkba imádkozni és szentmisét bemutatni papi és szerzetesi hivatásokért. Ennek a szolgálatnak fontos része a templomigazgató munkája, aki ehhez papi szolgálata által elsősorban a szentségek kiszolgáltatásával járul hozzá.

A lelkipásztori munka főbb területei a napi szentmise, folyamatos szentségimádás, rendszeres gyóntatás, betegek látogatása, szentségi felkészítés, imaórák vezetése. A templomigazgató igyekszik a lelkészséghez forduló hívek kéréseit a lehető legnagyobb számban krisztusi lelkületben ellátni. Ebben a Közösség tagjai valamint számos világi hívő odaadó módon támogatják. Fontos lelkészségünkön a helyi Karitász munkája, amely a hátrányos helyzetben élők szükségleteit igyekszik enyhíteni adományok szétosztásával, családlátogatással és szociális kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatással.

Keresztelo3_0

Kozosseg_Urnapja1_0

A lelkipásztori munka fontos területe az Oltáriszentség körül kialakuló lelki család építése. Ebben működik közre a Központi Oltáregyesület, valamint ehhez tartozik a közösségek, imacsoportok, imaestek rendszeres, illetve időnkénti befogadása. Igyekszünk az egyes művészeti ágakkal, különösen az egyházi zenét művelő együttesekkel jó kapcsolatot ápolni. Ennek leginkább tapasztalható gyümölcse – Szalai Béla és felesége kántori szolgálatán kívül – templomunk Ars Nova Sacra énekegyüttesének áldásos szolgálata, valamint más együttesek gyakori fellépése.