Képzés, hitoktatás

Közösségünkben több nővér rendelkezik teológiai-, tanári diplomával.

BM_eloadA Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola munkájában az oktatás és a koordinálás területén 2006 óta dolgoznak nővéreink.

Beáta Mária nővér, mint főiskolai adjunktus vesz részt az iskola munkájában. Szakterülete a lelki élet teológiája. A hallgatóknak e tantárgy keretében lehetőségük van megismerkedni a lelkiségtörténet nagy egyéniségeivel, illetve betekintést nyernek a lelki élet szakaszainak sajátosságaiba, örömeibe és kihívásaiba.

Sára nővér a lelkigondozó képzésben és az oktatásszervezés területén dolgozik. Tevékenységének két fő iránya, a BA-s hallgatók kórházi gyakorlatra való fölkészítése, valamint az MA pasztorális tanácsadó hallgatók gyakorlatának koordinálása.

Anna Gabriella nővér 2013 tavaszán kezdte el a Nagykanizsai Gyermekotthon ovisainak és kisiskolásainak hittanoktatását. Ebben a szolgálatban az a célunk, hogy a gyerekeknek egyszerűen, játékokon, zenén keresztül tegyük jelenvalóvá és megtapasztalhatóvá Isten szeretetét.

Krisztina nővér öt évig tanított hittant Nagykanizsán, a Piarista Gimnáziumban. A homokkomáromi ház nővérei jelenleg kollégiumi foglalkozásokat és Szentségimádást tartanak a diákoknak.

IMG_4373

piar_szi