A Nyolc Boldogság Közösség története évszámokban

Liturgia1973. május 25.: Franciaországban két házaspár elhatározza, hogy életközösséget alapít: Ephraïm és Jo Croissant, Jean-Marc és Mireille Hammel.

1975. május 31.: Robert Coffy, az Albi egyházmegye érseke befogadja a születő közösséget, mely a Júda Oroszlánja és az Áldozati Bárány nevet veszi fel.

1978: Az évek során újabb és újabb alapítások születnek Franciaországban és a világ különböző részein. A tagok közül több férfi és nő fogadalmat tesz a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség evangéliumi tanácsai szerint.

1979. január 19.: Coffy érsek, az Albi egyházmegye főpásztora elismeri a Közösséget „jámbor társulásként” (pia unio), az akkor hatályos kánonjog szerint.

1985. január 1.: Coffy érsek jóváhagyja a Közösség szabályzatát, és így létrejön a „Krisztushívők társulása” (az 1983-as Egyházi Törványkönyv szerint).

1985: Az első papszentelés.

1987: Nemzetközi elterjedése szükségessé tette, hogy a Közösség nevet változtasson. Az új név, Communauté des Béatitudes, Nyolc Boldogság Közösség. A névváltozás 1991-ben válik hivatalossá.

1994. január 14.: Roger Meindre érsek úr öt évre jóváhagyja az új Szabályzatot.

2002. december 8.: A Laikusok Pápai Tanácsának határozata által a Nyolc Boldogság Közösség jogi személyiséggel rendelkező, pápai jogú krisztushívők magántársulása.

2007. november: A Laikusok Pápai Tanácsa újabb két évre meghosszabbítja a Közösség Szabályzatát, néhány irányelvet adva, amely alapján a Közösség egy új szakaszba lép.

2009. november: A Közösség Általános Közgyűlése megszavazza, hogy a továbbiakban a Megszentelt Élet Intézményeinek és az Apostoli Élet Társaságainak Kongregációjához (CIVC) tartozzunk. A Szentszék megadja az engedélyt Robert Le Gallt, Toulouse érsekének, hogy segítse a Közösséget a jogi és belső strukturális változások eme új szakaszában. A Közösség elkezdi kialakítani belső új struktúráját, amelyben három ág alakul ki: egy a megszentelt életű nők, egy a megszentelt életű férfiak és papok, valamint egy a családosok és egyedülállók részére.

2010. július 3.: A Vatikán kérésére Robert Le Gall érsek kinevezi egyházi asszisztensnek Henry Donneaud domonkos atyát, és speciális hatáskörrel ruházza fel, hogy még hatékonyabban tudja segíteni a Közösség belső átalakulását. Ugyanazon év szeptember 30-án pedig pápai komisszárius kinevezést kap.

2011. április 8.: A CIVC jóváhagyja a Közösség új Szabályzatát.

2011. június 29.: a Közösség megkapja új jogi státuszát: Krisztushívők egyházmegyei jogú hivatalos társulása azzal a céllal, hogy a megszentelt élet új lelki családja legyen.

Kozosseg