Kegykep

A kegyhely története

A homokkomáromi Kisboldogasszony templom napjainkban a Dunántúl egyik legjelentősebb engesztelő központja. A kegyhelyet dr. Szendy József veszprémi érsek 1988. április 13-án ajánlotta fel a Szűzanyának, s e naptól kezdve lett a Magyarok Nagyasszonyának engesztelő temploma.

Homokkomárom története a XIII. századra nyúlik vissza. 1293-ban Humukcamar néven említették, mai elnevezése 1741-től ismeretes. A falu a XVI. században sokat szenvedett a rablásoktól, a törökök többször felégették, de mindig újra indult az élet.

1702-től vált ismert zarándokhellyé, amikor is egy fakápolna alapjainak ásásakor, hársfa gyökerei között bukkantak rá a ma is látható Mária-képre. Az üvegre festett kegykép Dürer „Körtés Madonna” című képének (1512) másolata. Feltehetően a törökök elől rejtették el 1526 körül s mintegy 170 évig pihent a földben. A képet már nem sokkal oltárra kerülése után kegyképként tisztelték.

KegytemplomA fakápolnát 1702. szeptember 8-án szentelték fel, és húsz évig állt. Gondozása a kanizsai ferences szerzetesek feladata volt.

1722-ben kezdték el a ma is álló templom építését. Az építkezés befejezése és a templom teljes felszerelése gróf Batthyány Lajos, az akkori kegyúr nevéhez kötődik. Az ő kérésére 1751-ben XIV. Benedek pápa Szent Félix vértanú gyermek ereklyéit adományozta a homokkomáromi templomnak. Ma a főoltáron, a kegykép alatt látható Szent Félix ereklyéje. Batthyány gróf intézkedett arról is, hogy szükség szerint három nyelven – magyar, német és horvát – hirdessék az evangéliumot.

A templommal szemben lévő kolostort 1772-1778 között építették a zarándokok szolgálatát ellátó atyák részére. Később (1911-től) ez plébániaépület volt, ma pedig a Nyolc Boldogság Közösség használatában áll.

A templom külső és belső felújítására 1938-ban került sor. Az életveszélyes állapotban lévő templom megmentésére az akkori plébános, Rozmán Alajos vállalkozott. A költségek nagy részét Batthyány-Strattmann László kegyúr fedezte, aki az azóta boldoggá avatott szentéletű orvos fia. A templom déli ajtaja fölött ma is látható a Batthyány-Strattmann család címere.

Boldog Batthyány-Stratmann Lászlót 2003. március 23-án avatták boldoggá. Még ebben az évben, június 13-án, Homokkomárom is kapott egykori kegyurának ereklyéjéből. Az ereklyét 2006. január 22. óta a Nyolc Boldogság Közösség, Boldog Batthyány-Stratmann Lászlóról nevezett kápolnájában őrzik.

A templom melletti domboldalon lévő keresztút képeit Magyar Márta keramikus-iparművész készítette.

Kegytemplom_staciok

Szertartás- és eseményrend a homokkomáromi kegytemplomban

Kegytemplom_kormenet

Minden hónap 13-a, a kegyhely engesztelő napja:

  • A délutáni órákban: gyülekezés, rózsafüzér, csöndes szentségimádási lehetőség a Boldog Batthyány-Strattmann László kápolnában.
  • 17.00: Keresztút-járás a templom melletti domboldalon.
  • 18.30: Szentmise, majd szentségi körmenet, kegytárgyak megáldása.
  • 21.00: Szentségimádás a Boldog Batthyány-Stratmann Lászlóról nevezett kápolnában, amit a betegekért ajánlunk fel.

A Kegytemplom búcsú napjai:

  • Szeptember 8. Kisboldogasszony ünnepe
  • Pünkösdvasárnap
  • Július 13. Horvát nyelvű zarándoklat és mise, Szent Félix búcsú (Szent Félix közbenjárása által a gyermekek megáldása)

Bővebb információ: Tel.: +3630 5205171  E-mail: hk.vendeg@gmail.com