Külső tagok

A Közösség, mint lelki család, külső tagokat is magában foglal: olyan személyeket, akik a Közösség lelkisége szerint élnek, részt vesznek apostoli tevékenységében, valamint imájukkal és anyagi segítségükkel támogatják a Közösséget. Az erre hívást érző személyek számára a lelki családhoz való tartozás különböző formái állnak rendelkezésre, amelyek révén osztozhatnak a Közösség életében, imájában és apostoli tevékenységeiben. A külső tagok közé egyházmegyés papok, diakónusok, egyedülálló férfiak és nők, házaspárok és fiatalok tartoznak.Minden külső elköteleződési forma szerint élő személy valamely házhoz tartozik.

A „Bárány Barátai” (BB) elköteleződésBB_elkotelezodes1

A Bárány Barátai olyan krisztushívők (egyedülálló férfiak és nők, papok, diakónusok, házaspárok, özvegyek), akik életszentségre való meghívásukat a Nyolc Boldogság Közösség lelkisége szerint kívánják élni. Olyan imaéletet szeretnének élni, amelyet a közösségi liturgia ihlet, és aktívan részt kívánnak venni a Közösség missziójában.

Belépés és elköteleződés:  Egy év próbaidő után kérhetik felvételüket annak az alapításnak a koordinátorától, ahol el kívánnak köteleződni. A Bárány Barátainak elköteleződése egy évre szól, évente megújítható.

Képzés, találkozók: Évente két hétvége a Közösség valamelyik magyarországi házában és legalább két közös apostoli szolgálat.

Az elköteleződés pontjai:

A Bárány Barátai a következő nyolc irányvonal szerint élik elköteleződésüket

 • Rendszeresen szentségekhez járulnak és evangéliumi keresztény életet élnek;
 • naponta legalább egy imaidőt megtartanak (szentmise, imaórák liturgiája, belső ima, rózsafüzér, családi ima, lectio divina, stb.);
 • életüket Máriának szentelik;
 • imáikban hordozzák az Élet Könyvében meghatározott öt imaszándékot;
 • rendszeresen látogatják a Közösséget (legalább évente négyszer);
 • szilárd, felelősségteljes elköteleződést vállalnak a Közösség vagy saját plébániájuk valamely missziójában vagy apostoli tevékenységében;
 • részt vesznek a külső tagok számára szervezett képzésben;
 • részt vesznek a külső tagok találkozóján.

Bővebb információ és jelentkezés:

Isteni Irgalom Alapítás Cím:1094 Budapest, Bokréta u. 35. E-mail: nyolcboldogsag.budapest@gmail.com

Mária, Vértanúk Királynője Alapítás Cím: 8777 Homokkomárom, Ady E. u. 2. E-mail: nyolcb.hk@gmail.com

 

IMG_7348Nyolc Boldogság Papi Testvériség

A Testvériséghez olyan világi papok tartoznak, akik saját szolgálati helyükön kívánják megélni a Közösség lelkiségét.

A világi pap elköteleződése révén elismeri, hogy élete a meghalt és feltámadt Krisztus szemléléséből fakad. Papi tevékenységeiben alázattal adja magát az emberek szolgálatára. Nyitott, éber szívvel törekszik arra, hogy Krisztust szolgálja a szegényekben, és mindazokban, akik segítségét kérik. Készségesen hallgat a Szentlélekre, hogy életével, tetteivel és prédikációjával az örömhírt terjessze.

A világi papok egy adott házhoz kapcsolódnak.

A betagozódás lépései : Egy év próbaidő leteltével a pap, saját püspöke engedélyével, a ház koordinátortól írásban kérheti csatlakozását a Testvériséghez. Az elköteleződés egy évre szól, évente megújítható.

Képzés, találkozók: rendszeresen, a papi élethez igazítva.

Az elköteleződés pontjai:

 • a Közösség lelkisége szerinti élet, annak terjesztése a pasztorális tevékenységekben ;
 • Máriának ajánlott élet ;
 • szentségimádás ;
 • a mindennapi imában az Élet Könyvében leírt öt imaszándék hordozása ;
 • havi egy szentmise felajánlása a Közösség szándékaira ;
 • rendszeres találkozás a Közösséggel ; és a Papi Testvériség tagjaival,
 • kifejezett, felelősségteljes részvétel a Közösség valamely missziójában vagy apostoli tevékenységében ;
 • részvétel a találkozókon (helyi, regionális, nemzetközi szinten),
 • imádság: a Papi Testvériség tagjai imádkoznak egymásért.

Bővebb információ és jelentkezés:

Szeidel Péter cb atya (a Papi Testvériség Referense) E-mail: szeidelpeter@gmail.com

Facebook oldal: https://hu-hu.facebook.com/szeidel.peter