Kik a Bárány Tanítványai?

Olyan 16-35 év közötti fiatalok,

 • akikben Isten felébresztette a vágyat, hogy Jézusra, mint Mesterükre tekintve keressék küldetésüket, hivatásukat,
 • akik a Mennyei Atya szerető tekintetében, szeretnék meghatározni önmagukat, megtalálni helyüket a világban,
 • akik szeretnének felnőtté válni a hitben és mélyebben megismerni az Egyház tanítását.

 

Hogyan segít a Nyolc Boldogság Közösség a Bárány Tanítványainak Jézus követésében?

A Közösség 2006 óta egy három éves képzési terv alapján, évente négy lelkigyakorlatos hétvégét biztosít (ősztől tavaszig) a jelentkező fiataloknak a Nyolc Boldogság Közösség homokkomáromi házában. Ennek során igyekszik átadni a szükséges emberi-, lelki-, hitbeli tanítást ahhoz, hogy a Bárány Tanítványai valóban a feltámadt Krisztus tanúivá válhassanak. A képzés íve a megtérés elmélyítésétől a személyes hivatás és küldetés megtalálásáig vezet. Magában foglal egy elköteleződést, melyet a fiatalok az első év végén tesznek, a „Bárány Tanítványai” Chartájában megfogalmazott pontokra. Elköteleződésükkel szorosabban kapcsolódnak a Nyolc Boldogság Közösséghez és annak lelkiségéhez is.

A képzés minden évben, ősszel indul. Az aktuális képzési időpontokat és az új évfolyamba való jelentkezés határidejét megtaláljátok az Eseménynaptárban.

A három éves képzés tematikája a következő:

Első év: Találkozás a Mesterrel

 1. Megtérés és a Szentlélek munkálkodása bennünk
 2. A Szentírás imádságos olvasása
 3. A liturgia felfedezése
 4. A Bárány tanítványai Chartájának tanulmányozása

Második év: A Mester hallgatása

 1. Belső ima / Szentségimádás
 2. Az Egyház tanításának tanulmányozása
 3. A lelki küzdelem
 4. Megkülönböztetés és döntés

Harmadik év: A Mester küld

 1. Hivatás és küldetés
 2. A szeretet és az irgalom művei
 3. A karizmatikus élet
 4. A tanúságtétel és az evangelizáció

Bárány Tanítványai írták

„Az életemnek jó alapozásra van szüksége, hogy aztán a ház ne dőljön össze…”

„Régóta vágyom arra, hogy kövessem Jézust, a Bárányt, bárhová is megy. Ez a képzés s elköteleződés segít abban, hogy megtanuljam, Jézust ne csak akkor kövessem, ha van időm, ha éppen nincs más programom, hanem Ő legyen az első az életemben, Őt kövessem akkor is, ha minden érzésem és a világ vonzása is máshová vinne…”

„Megnyugtató azt megtapasztalni, hogy Isten embereken keresztül is formál, alakít. Emellett pedig lehetek én is az Ő eszköze mások életében.”

„Krisztus elkötelezte magát mellettem, ezért én is elkötelezem magam mellette.”

A képzés helye: 8777 Homokkomárom, Ady E. u. 2.

Bővebb információ és jelentkezés: Tel.: +3630 262 5889 E-mail: baranytanitvany@gmail.com