A Bárány Tanítványai

olyan 16-30 év közötti fiatalok,IMG_1998

 • akikben Isten felébresztette a vágyat, hogy Jézusra, mint Mesterükre tekintve keressék küldetésüket, hivatásukat,
 • akik a Mennyei Atya szerető tekintetében, szeretnék meghatározni önmagukat, megtalálni helyüket a világban,
 • akik szeretnének felnőtté válni a hitben és mélyebben megismerni az Egyház tanítását.

Jézus követése – a Nyolc Boldogság Közösségben

A Közösség 2006 óta egy három éves képzési terv alapján, évente négy lelkigyakorlatos hétvégét biztosít (ősztől tavaszig) a jelentkező fiataloknak a Nyolc Boldogság Közösség homokkomáromi házában. Ennek során igyekszik átadni a szükséges emberi-, lelki-, hitbeli tanítást ahhoz, hogy a Bárány Tanítványai valóban a feltámadt Krisztus tanúivá válhassanak. A képzés íve a megtérés elmélyítésétől a személyes hivatás és küldetés megtalálásáig vezet. Magában foglal egy elköteleződést, melyet a fiatalok az első év végén tesznek, a „Bárány Tanítványai” Chartájában megfogalmazott pontokra. Elköteleződésükkel szorosabban kapcsolódnak a Nyolc Boldogság Közösséghez és annak lelkiségéhez is.

A három éves képzés tematikája:

Első év: Találkozás a Mesterrel

 1. Megtérés és a Szentlélek munkálkodása bennünk
 2. A Szentírás imádságos olvasása
 3. A liturgia felfedezése
 4. A Bárány tanítványai Chartájának tanulmányozása

Második év: A Mester hallgatásaIMG_1414

 1. Belső ima és Szentségimádás
 2. Az Egyház tanításának tanulmányozása
 3. A lelki küzdelem
 4. Megkülönböztetés és döntés

Harmadik év: A Mester küld

 1. Hivatás és küldetés
 2. A szeretet és az irgalom művei
 3. A karizmatikus élet
 4. A tanúságtétel és az evangelizáció

Amire a Bárány Tanítványai elkötelezik magukat:

 1. Napi min. fél óra egyéni imádság (Szentírásolvasás, rózsafüzér, Szentségimádás…) Máriás lelkület.
 2. Rendszeres szentségi élet: szentgyónás (havonta), szentmisén való részvétel (lehetőség szerint hetente kétszer).
 3. Rendszeres lelki kísérésen való részvétel.
 4. Az életállapot szerinti tisztaság őrzése.
 5. Az Egyház szeretete és szolgálata.
 6. A Közösség vagy az Egyház szolgálatában/missziójában való elkötelezett részvétel.
 7. Tanúságtétel Krisztusról a mindennapokban.
 8. Részvétel a Bárány Tanítványai-hétvégéken.

A Bárány Tanítványai írták

„Az életemnek jó alapozásra van szüksége, hogy aztán a ház ne dőljön össze…”

„Régóta vágyom arra, hogy kövessem Jézust, a Bárányt, bárhová is megy. Ez a képzés s elköteleződés segít abban, hogy megtanuljam, Jézust ne csak akkor kövessem, ha van időm, ha éppen nincs más programom, hanem Ő legyen az első az életemben, Őt kövessem akkor is, ha minden érzésem és a világ vonzása is máshová vinne…”

„Megnyugtató azt megtapasztalni, hogy Isten embereken keresztül is formál, alakít. Emellett pedig lehetek én is az Ő eszköze mások életében.”

„Krisztus elkötelezte magát mellettem, ezért én is elkötelezem magam mellette.”

A képzés helye: 8777 Homokkomárom, Ady E. u. 2.

IMG_3029

Jelentkezési határidő a 2019/2020-as induló évfolyamba:

2019. szeptember 15.

(Első képzési hétvége: 2019. október 4-6.)

Bővebb információ és jelentkezés:

Tel.: +3630 262 5889 E-mail: baranytanitvany@gmail.com