8boldogság alapítvány_logo_színes

A Nyolc Boldogság Alapítványt Közösségünk egyik barátja hozta létre 1992. február 19-én.

Az Alapítvány jogi személy, politikamentes, társadalmi-közösségi kezdeményezés, szervezete pártoktól független, és azoknak támogatást nem nyújt. Céljai és feladatai teljesítése érdekében az Alapítvány kész együttműködni minden szervezettel, közösséggel és személlyel, amely a közös célok elérésén munkálkodik.

Az Alapítvány tevékenysége sokrétű, az utóbbi években a pasztorális célok támogatása emelkedett ki.

Alapítványunk facebook oldala: https://www.facebook.com/nyolcbalap/

Az Alapítvány címe: Nyolc Boldogság Alapítvány 8777 Homokkomárom Ady E. u. 2.

Bankszámlaszáma: 10918001-00000046-84530004    Adószáma: 19136352-1-20

Mint közhasznú alapítvány, jogosult a civil szervezeteknek juttatható adó 1%-k fogadására!

Rendelkezés az adó 1%-ról nyilatkozat kitöltése elekronikusan:

http://ado1szazalek.com/nyolc-boldogsag-alapitvany/28504

Letölthető nyilatkozat pdf-ben: SZJA 1 rendelkező nyilatkozat

A pasztorális célok megvalósításának néhány eszköze

  • evangelizációs utak szervezése, támogatása,
  • katolikus ifjúsági rendezvényeken való részvétel, ezek szervezése,
  • lelkigyakorlatok, zarándoklatok szervezése, támogatása,
  • imacsoportok fogadása, számukra programok szervezése,
  • kegyhelyek gondozása, zarándokok fogadása a kegyhelyeken,
  • hitoktatás, hitoktatók segítése,
  • zarándokház építése.

NyolcB_Alapitvany02NyolcB_Alapitvany01