Rózsaeső imaestek a Nyolc Boldogság Közösséggel

rozsaeso
Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Szent Tezér liturgikus ünnepnapját október 1-én ünnepli az Egyház. Ez a fiatal apáca különleges engedéllyel, 15 évesen lépett be a lisieux-i kármelbe Franciaországban. És bár 1897-ben, 24 évesen bekövetkezett haláláig nem hagyta el a kolostort, mégis a missziók védőszentje lett! Szent X. Piusz pápa a modern idők legnagyobb szentjének nevezte, Szent II. János Pál pápa pedig egyházdoktorrá avatta.
“Ha az Égben leszek, megkezdem az én küldetésemet. Igen, azzal akarom tölteni a Mennyországomat, hogy jót teszek a földön.”
A Nyolc Boldogság Közösség, aki lisieux-i Szent Terézt mintegy lelki mesterének tekinti az istengyermekség kis útján, ebbe az égi misszióba akar bekapcsolódni az ún. Rózsaeső imaestek szervezése által.
Az elnevezés Szent Teréz egyik mondására vezethető vissza. Halálos ágyán egyik nővérének azon kijelentésére, hogy “milyen nagy fájdalom lesz számunkra, amikor itthagysz minket” Teréz így válaszolt: “Ó, nem, meglátjátok, olyan lesz, mint egy rózsaeső!” Az első ilyen imaestet 1992-ben szervezték Lisieux-ben, ahol az est folyamán a bazilika kupolájából ezernyi rózsaszirom hullott a résztvevőkre. Ez nem puszta látványelem volt, hanem a bátorítást szolgálta: emlékeztetés a szent azon ígéretére, hogy szüntelenül közbenjár az égben azokért, akik segítségét kérik.
Azóta a Nyolc Boldogság Közösség csaknem minden házában – így Magyarországon is több helyszínen – szerveznek Rózsaeső imaesteket minden év őszén.
Hagyományosan rövid tanítás ismerteti Szent Teréz életét és lelki örökségét, tanúságtételek hangzanak el az elmúlt években történt imameghallgatásokról, majd a résztvevőknek lehetőségük van levelet írni Szent Teréznek, az ő közbenjárását kérve. Ezekért az imaszándékokért aztán közösen is imádkozunk egy imaharmincad segítségével. 

Levélírás Szent Teréznek

A Rózsaeső imaestek sajátos mozzanata egy nagyon egyszerű, és mégis különleges lépés: levélírás Szent Teréznek. Mindenki megírhatja neki kéréseit, mindazt, amiben közbenjárását kéri az Istennél. A levél aztán egy borítékba kerül, amit lezárnak, és mindenki a saját nevét és postai címét írja rá – azoban rendhagyó módon nem a feladó, hanem a címzett helyére! Az este folyamán végül mindenki leteheti levelét Szent Teréz képe elé, ezzel is kifejezve, hogy rábízza a benne foglalt szándékokat. A borítékokat az íróján kivül senki sem fogja felnyitni, a Közösség a leveleket olvasatlanul hordozza imáiban és őrzi azokat a következő év őszéig.20180929_181915
A Szent Teréznek való levélírás természetesen nem egy mágikus cselekedet. Nem történik minden esetben és automtikusan imameghallgatás. Belső, személyes hitet és ráhagyatkozást kíván tőlünk, valamint nyitottságot, hogy engedjük Isten által formálni magunkat a mindennapokban, életünk minden eseményében!
“Az a küldetésem, hogy másokat is megtanítsak arra, hogy szeressék Istent…, hogy megmutathassam a lelkeknek az én kis utamat.”
Hogy miért van szükség a különleges, ha úgy tetszik, fordított postai címzésre? Mert a rákövetkező év őszén, a Rózseső imaest közeledtével a Közösség postán visszajuttatja a Szent Teréznek szóló leveleket az írójuknak! Így lehetőség van visszatekinteni, hogy az elmúlt időszakban meghallgatást nyertek-e kéréseink, Isten hogyan vezetett bennünket, és milyen csodákat cselekedett az életünkben. Ez egyben egy meghívás is, hogy tanúságot tehessünk Isten irgalmáról a következő Rózsaeső imaesten, illetve hogy Szent Terézhez hasonlóan mi is egyre inkább Isten szeretetének misszionáriusaivá válljunk – akár azáltal, hogy sokakat meghívunk a Rózsaesőre…

Rózsaeső imaestek 2019-ben:

Az egyes imaestek felépítése a különböző helyszínekenváltozó lehet!  

  • Kecskemét, Szentcsalád Plébánia (6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.)

Időpont: 2019. szeptember 22. vasárnap 18 órától

Előadó: Szeidel Péter CB

  • Budapest, Örökimádás-templom (1091 Bp., Üllői út 75-77.)

Időpont: 2019. szeptember 28. szombat 19.00 órától és szeptember 29. vasárnap 16 órától (mindkét nap 18 órakor szentmise kezdődik)

Előadó: Béri László Renátó OCD

  • Homokkomárom, kegytemplom (8777 Homokkomárom, Ady E. u. 2.)

Időpont: 2019. szeptember 28. szombat 16 órától (18 órakor szentmise kezdődik)

Előadó: Hatházi Róbert atya (Kecskemét)

Homokkomáromban korlátozott számban szállást tudunk biztosítani. Kérjük, erre való igényüket szept. 24-ig jelezzék! Bővebb információ: Tel: 06-30-520-5171, E-mail: hk.vendeg@gmail.com

Rozsa_Kecsk_2019_kicsiRozsa_BP_2019Rózsaeső 2019