Nagyheti liturgiák Homokkomáromban

Nagyhétfő   20:00 Myrofor (a betániai megkenés emlékezete) a Közösség kápolnájában

Nagycsütörtök

  • 18:00 Szentmise a kegytemplomban
  • 21:00-22:00 Virrasztás a Közösség kápolnájában (elmélkedésekkel)
  • 22:00-24:00 Virrasztás (csendes)

Nagypéntek

  • 15:00 Keresztút a szabadbanhusvet2018_3
  • 16:00 Nagypénteki szertartás a kegytemplomban
  • 20:00 Sírbatétel liturgiája a Közösség kápolnájában

Nagyszombat

  • 19:30 Húsvéti vigília a kegytemplomban
  • a körmenet után dicsőítés a Közösség kápolnájában

Húsvétvasárnap   9:30 Szentmise a kegytemplomban