Nagyheti liturgiák Budapesten, az Örökimádás-templomban

09széderHúsvét 139Nagyhétfő 19:00 Myrofor (a betániai megkenés emlékezete) a Nyolc Boldogság Közösséggel

Nagycsütörtök

  • 19:00 Az Oltáriszentség alapításának szentmiséje
  • 20:00 Szentóra az Oltáriszentség előtt
  • 21:00-24:00 Virrasztás (Szent József kápolna)

Nagypéntek

  • 8:00 Reggeli imaóra a Nyolc Boldogság Közösséggel
  • 12:00 Keresztút
  • 15:00 Nagypénteki szertartás (igeliturgia, énekelt passió, kereszthódolat, szentáldozás)
  • 18:00 Jézus sírba tételének liturgiája a Nyolc Boldogság Közösséggel

Nagyszombat

  • 8:00 Reggeli imaóra a Nyolc Boldogság Közösséggel (utána 16:00-ig lehetőség csendes imára a templom szentély10929974_786195224821384_4456548030185168991_nében)
  • 20:00 Húsvét vigíliájának szentmiséje (Lucernárium, húsvéti örömének, igeliturgia, a keresztség liturgiája, az Eucharisztia liturgiája, feltámadási körmenet, Te Deum)